Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประกาศหยุดเรียน

9ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังขอนแก่น จะได้จัดสอบนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงขอประกาศหยุดเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในการเข้าสอบฯ ดังกล่าว

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5