Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

13047745_1086418214751219_6704554415904041542_oเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรและสืบสานประเพณีสงกรานต์

ประจำปี ๒๕๕๙เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา ในการนี้ พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้มาเป็นประธานกล่าวให้โอวาท ณ ณ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้างอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5