Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

โครงการประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๙

images (1)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ห้องเรียนอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ห้องเรียนอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และจัดการประกวดในวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ซึ่งได้แบ่งประเภทการประกวดแข่งขัน ดังนี้

๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ  คลิกรายละเอียด ใบสมัคร

๒. การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน คลิกรายละเอียด ใบสมัคร

๓. การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา คลิกรายละเอียด ใบสมัคร

๔. การประกวดมารยาทไทย คลิกรายละเอียด ใบสมัคร 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5