Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ๒๕๕๙

0เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ในการนี้ พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกรรมฐาน ณ วัดถ้ำฮวงโป(สูงสุทธาวาส) ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


 

0.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg/>30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5