Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

กิจกรรมพิธีเปิดโรงจอดรถจักรยานยนต์

17เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโรงจอดรถจักรยานยนต์ โครงการอุ่นใจมอเตอร์ไซค์ในร่ม ในการนี้พระครูปริยัติสัจจญาณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้เป็นประธานเปิดป้าย และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5