Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน ๒๕๕๗

49เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ได้ทำพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน

 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้พระมหาพุฒิพงศ์  สิริภิญฺโญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมกรรมฐาน ณ อาคาร ๒ ชั้นล่าง มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5