Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมชี้แจงความเข้าใจก่อนออกฝึกงาน

32มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาเขต ครั้งที่ ๘

7เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาเขต ครั้งที่ ๘ ขึ้น ณ สนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน

30มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคทฤษฏี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๔ คน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพิธีเปิดโรงจอดรถจักรยานยนต์

17เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโรงจอดรถจักรยานยนต์ โครงการอุ่นใจมอเตอร์ไซค์ในร่ม ในการนี้พระครูปริยัติสัจจญาณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้เป็นประธานเปิดป้าย และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5