Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

18เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งการสอบเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ๒๕๕๖

2เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรุ่นพี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งและแสดงความยินกับรุ่นพี่ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยในกิจกรรมมีการบายศรีสู่ขวัญ และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์การศึกษาชุมแพ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู

63เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพนักศึกษาภาคปกติสอบปลายภาค

18มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้จัดสอบปลายภาค นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เลยเก็บภาพบรรยากาศการสอบเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูร้อน

17เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลาประมาณ 13.37 น. มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เกิดมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ฝนตกนานประมาณ 2-3 ชั่วโมง ต้นไม้หักล้มทับบ้านเรือนผู้คน ตึกอาคารเรียน ทนแรงลมไม่ไหวพังทะลายกระเบื้องหลังคาปลิว พร้อมทั้งมีลูกเห็บตก

อ่านเพิ่มเติม...

มมร.ส่วนกลางมาเยี่ยมชมวิทยาเขต

17เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างรวมถึงศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการดูระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5